Future Outlook of the Media in Wales – web chat

This is the location of the live web chat being held by the Task and Finish Group on the Future Outlook of the Media in Wales.

The web chat will take place on Monday 28 November at 6pm – please visit this page then to take part.

If you have not signed up yet but wish to do so, please email CELG.Committee@wales.gov.uk

Rhagolygon ar gyfer y Cyfryngau yng Nghymru – sgwrs fyw ar y we

Dyma’r dudalen ar gyfer sgwrs fyw’r grŵp gorchwyl a gorffen ar ragolygon ar gyfer dyfodol y cyfryngau yng Nghymru.

Bydd y sgwrs yn dechrau am 18:00 ddydd Llun 28 Tachwedd – dewch nôl i’r dudalen hon bryd hynny i gymryd rhan.

Os nad ydych wedi cofrestru eto, ac os hoffech wneud hynny, anfonwch e-bost at Pwyllgor.CCLlL@cymru.gov.uk

Click Here for webcast (opens in new window) / Cliciwch yma i weld y darllediad ar we (yn agor mewn ffenestr newydd)

One thought on “Future Outlook of the Media in Wales – web chat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.